Histopatologia to dział medycyny, który zajmuje się mikroskopowym badaniem zmian, zachodzących w komórkach i tkankach przy różnego rodzaju schorzeniach. Badanie histopatologiczne składa się z dwóch etapów: pierwszy to pobranie (przy użyciu różnych metod) materiału cytologicznego (komórkowego) lub histologicznego (tkankowego) do badania, drugi – przeprowadzenie laboratoryjnej oceny histopatologicznej.

Badanie histopatologiczne to badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.

Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia, a także przy stwierdzeniu przyczyny zgonu i istniejących zmian chorobowych u osób zmarłych, u których wykonano sekcję anatomopatologiczną lub naukową albo sądowolekarską. Przedmiotem badania histopatologicznego są usunięte chirurgicznie narządy lub części narządów oraz wycinki tkankowe pobrane jedną z metod biopsji. Badanie histopatologiczne w odróżnieniu od badania cytopatologicznego umożliwia ocenę przestrzenną zmian chorobowych w tkance, stąd rozpoznania histopatologiczne są na ogół wiarygodniejsze i dokładniejsze niż cytologiczne.