Brodawczaki
To grupa łagodnych zmian rozrostowych skóry i okolic granicznych śluzówki ze skórą. W przypadku narządu wzroku mamy do czynienia ze zmianami w obrębie skóry powiek lub w okolicach brzegów rzęsowych. Przebieg i postać uszypułowanych wiotkich narośli skórnych lub wieloogniskowych płaskich narośli często ubarwionych.
Zmiany te rosną wolno i często rozszerzają się w postaci mnogie. Uważa się,że czynnikiem sprawczym przerostu brodawczakowego jest wirus opryszczki HPV podklasy 6:11.

Zabieg usuwania brodawki.
Najnowszą metodą usuwania brodawczaków okolic oczu jest wypalanie laserem frakcyjnym CO2. Uszypułowane brodawczaki wiązką lasera odcina się od skóry z jednoczesnym termicznym zamknięciem rany. Brodawczaki płaskie wypala się warstwa po warstwie do poziomu skóry zdrowej. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Nie stosuje się szwów.

Postępowanie pozabiegowe:
W okresie pozabiegowym stosuje się pielęgnację miejscowymi środkami antyseptycznymi, do czasu odpadnięcia powstałego w wyniku koagulacji laserowej strupka. Punktowe zblednięcie skóry obserwuje się w okresie około 1 miesiąca. W tym czasie należy unikać światła słonecznego.