MeDioStar NeXT oferuje więcej niż tylko samą depilację, a jego uniwersalność i przyjazność dla użytkownika można wykorzystać także na innych polach zastosowań, takich jak usuwanie niebieskich pajączków żylnych na nogach i leczenie naczyniaków.

Rozszerzenie kończyn dolnych jest wciąż powszechnym problemem kosmetycznym wywołującym zapotrzebowanie na leczenie. Wybieraną metodą na leczenie jest leczenie obliteracyjny, którego skuteczność udowodniono przez wiele lat stosowania w praktyce. Jednak niepowodzenie zabieu, niezodność leku obliterująceo lub lęk pacjentów przed zastrzykami mogą stanowić powód, dla któreo podejmuje się decyzję o terapii laserowej.

Na ogół wskaźnik powodzenia terapii laserowej rozszerzonych naczyń kończyn dolnych jest niższy niż w przypadku terapii laserowej rozszerzonych drobnych naczyń krwionośnych twarzy, ponieważ w żyłach nóg występuje ciśnienie hydrostatyczne, a naczynia są zróżnicowane pod wzlędem średnicy i nasycenia tlenem. Niemniej jednak ta metoda leczenia jest uważana za rozsądne uzupełnienie leczenia obliteracyjnego stosowanego przez wielu lekarzy.

W przypadku typowych rozszerzonych naczyń kończyn dolnych, które są większe znajdują się głębiej pod powierzchnią skóry w większości przypadków, lasery o długościach fal dla podczerwieni, takie jak laser diodowy MeDioStar- nadają się lepiej, ponieważ emitowane przez nie światło lasera dociera głębiej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest większa średnica plamki (osiągana dzięki dużej mocy wyjściowej urządzenia MeDioStar), ponieważ promieniowanie laserowe dociera głębiej przy plamce przy identycznej fluencji. Zabiegi można przeprowadzać również na naczyniakach (przy właściwym schłodzeniu skóry!)

 

Ogólne przeciwwskazania:

 • przyjmowanie leków zwiększających wrażliwość na światło
 • zabie na cellulitis (należy odczekać kilka tyodni)
 • zmiany rakowe i przedrakowe
 • tendencja do tworzenia bliznowców
 • choroby wpływające na normalne gojenie skóry
 • ciąża

Terapii laserowej nie można poddawać opalonych pacjentów oraz pacjentów o typach skóry IV, V i VI !

Przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegu na rozszerzonych naczyniach kończyn dolnych:

 • Żylakowatość żył głównych i ich odgałęzień
 • Żylakowatość żył powierzchniowych o średnicy większej niż 3 mm
 • Owrzodzenie nóg
 • Cukrzyca
 • Zapalenie naczyń
 • Zastojenie zapalenie skóry

Pozostałe przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów na rozszerzonych naczyniach kończyn dolnych:

 • Obrzęk stóp
 • Neuropatia kończyn dolnych
 • Przedłużone stosowanie kortykosteroidów o działaniu oólnoustrojowym (ponad dwa tyodnie ciąłego stosowania) w ciąu ostatnich trzech miesięcy
 • Niewydolność połączenia odpiszczelowo-udowego
 • Historia zakrzepowego zapalenia żył

Uwaga dodatkowa: Nałogowe palenie tytoniu i / lub otyłość zmniejszają skuteczność zabiegu.

 

Postępowanie po zabiegu

Niezwłocznie po zakończeniu zabieu laseroweo skórę należy nieustannie schładzać. Do tego celu można wykorzystać elastyczne kompresy schładzające, które pacjent może stosować w zależności od potrzeby. Po dostatecznym schłodzeniu skóry dany obszar można posmarować maścią przeciwzapalną pozostawiając ją do następneo dnia.

Po zabieu obszar poddany działaniu lasera należy chronić przed urazem przed dwa do trzech dni. Aby zapewnić ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem, należy stosować krem ochronny o faktorze nie niższym niż 20. Ponadto pacjent musi unikać nadmiernego wysiłku izyczneo lub obciążania naczyń w wyniku np. bieania, ćwiczeń w klubach fitness, wizyt w saunie, gorących kąpieli.

Powikłania występują bardzo rzadko:

 • Hipopigmentacja oraz hiperpimentacja obserwuje się rzadko, w zależności od rodzaju skóry pacjenta i wybranej wartości luencji, jednak zazwyczaj znikają w ciąu kilku miesięcy.
 • Niewielkie blizny – występują bardzo rzadko